Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Název práce: Postkoloniální geografie a zahraniční rozvojová spolupráce ČR

Školitel:

Oficiální zadání:
Postkoloniální geografie dnes představuje rozvinutý komplex přístupů, potenciálně vhodný k interpretaci mezinárodních vztahů i rozvojové politiky (a obdobně využitelný i pro analýzu postsocialismu). Současně s tím se v praxi prosazují strategie zahraniční rozvojové spolupráce, jen velmi málo ovlivněny kritickými přístupy postkolonialismu. Cílem dizertační práce je, zaprvé, představení postkoloniální geografie jako komplexu kritických představ a teorií o vztazích mezi „rozvinutými“ a „rozvíjenými“ částmi světa, a zadruhé, kritická analýza cílů a strategií zahraniční rozvojové spolupráce ČR, prováděná z pohledu postkoloniální geografie. Konkrétní cíl práce bude upraven na základě diskuse s potenciálním zájemcem/zájemkyní.
Poznámka:
Školitel RNDr. Petr Daněk, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514250 od 2.9.2011