Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Potravní biologie a ekologický vliv mravence Liometopum microcephalum (Panzer, 1798)

Školitel: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Předběžné zadání:
Mravenec lužní (Liometopum microcephalum) dosahuje na jižní Moravě severozápadní hranici svého areálu, zároveň se zde ale v nivách Moravy a Dyje nachází mimořádně velká populace (cca 1000 kolonií). Tento druh si staví hnízda ve ztrouchnivělém dřevě starých, avšak živých stromů, především dubů. I z tohoto důvodu se jedná o druh celosvětově ohrožený a také poměrně málo probádaný. Jeho kolonie bývají velice početné, využívají trofobiosu (mšice) a také velmi aktivně loví. Kvantifikace významu jednotlivých potravních složek je dosud neuspokojivá a dopad na prostředí kolonií, zejména společenstvo bezobratlých, je do velké míry neznámý, ač musí být značný. Otázky potravní biologie a vlivu kolonií na své okolí se mají stát předmětem vypsané práce.
Poznámka:
Detaily budou upřesněny na základě konzultace mezi vedoucím a zájemcem o toto téma.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 613269 od 2.9.2011