Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Příprava a charakterizace fosforečnanů, oxidů a oxid-halogenidů kovů

Školitel:

Oficiální zadání:
Prostudujte možnosti přípravy fosforečnanů a oxidů kovů bezvodými sol-gelovými metodami. Zaměřte se především na sloučeniny kovů 13. a 14. skupiny. Podmínky přípravy optimalizujte pro produkt s maximálním měrným povrchem.

Prostudujte reakce derivátů alanu s KF a jinými fluoračními činidly a charakterizujte produkty.

Pokuste se transformovat tyto produkty na oxid-fluorid hlinitý.

V případě úspěchu prostudujte tyto reakce s analogickými sloučeninami jiných kovů.


Literatura:
MORAVEC, Zdeněk, Marek NEČAS a Jiří PINKAS. Aluminum(III) chloride-alkoxides as molecular precursors for alumina. In 2nd French-Czech Vltava chemistry meeting. 2011. ISBN 978-80-7395-412-3., MORAVEC, Zdeněk, Radek SLUKA, Marek NEČAS, Vojtěch JANČÍK a Jiří PINKAS. A Structurally Diverse Series of Aluminum Chloride Alkoxides [ClxAl(m-OR)y]n (R = nBu, cHex, Ph, 2.4-tBu2C6H3). INORGANIC CHEMISTRY, Spojené státy americké: American Chemical Society, Washington DC, 2009, roč. 48, č. 17, s. 8106-8114. ISSN 0020-1669.
Poznámka:
Školitel Mgr. Zdenek Moravec, Ph.D. po schválení VR.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513457 od 2.9.2011