Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Příprava anorganických materiálů s použitím elektrostatického zvlákňování

Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Oficiální zadání:
1. Vypracujte literární rešerši na téma Příprava anorganických materiálů pomocí elektrostatického zvlákňování. 2. Proveďte pokusy o přípravu vybraných anorganických materiálů s použitím elektrostatického zvlákňování roztoků příslušných prekurzorů s cílem připravit tyto materiály ve formě nanovláken. 3. Charakterizujte připravené materiály vhodnými fyzikálně-chemickými metodami, jako jsou elektronová mikroskopie, elementární analýza, rtg prášková difrakce, IR a UV-vis spektroskopie, termická analýza, porosimetrie.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513446 od 2.9.2011