Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Prokaryotní mikroorganizmy přenášené hematofágy: potenciál pro hledání nových patogenů

Školitel: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.


Poznámka:
Téma rezervováno pro Mgr. Hanu Blažejovou


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629851 od 2.9.2011