Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: RNA a nemoci -- hledání nových léčebných strategií

Školitel: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Předběžné zadání:
Narušené funkce RNA and ribonukleových částic jsou příčinou mnoha chorob. Tyto molekuly zároveň poskytují bohaté možnosti pro léčebné terapie. V mnoha případech jsou RNA a ribonukleové částice snadnějším cílem pro léčbu než vlastní poškozené proteiny. Je známo, že úprava RNA sestřihem a také alternativním sestřihem velmi citlivá na mutace v RNA a její špatná regulace vede k onemocněním. V tomto projektu budeme studovat kritické kroky těchto mechanismů pomocí metod strukturní biologie. Detailní znalost těchto procesů na atomární úrovni umožní navrhnout mechnismus k zablokovaní těchto poškozených meziproduktů genové exprese.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 578939 od 2.9.2011