Doktorské studium

Studijní obor Fyzika kondenzovaných látek

Název práce: Ramanova spektroskopie silně legované slitiny SiGe

Školitel: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

Oficiální zadání:
Ramanova spektroskopie (studium nepružně rozptýleného světla) je účinným nástrojem sledování vibrační struktury polovodičů a izolátorů. Binární slitiny křemíku a germania jsou velmi dobrým modelovým materiálem, který je zároveň intenzivně využíván v současných mikroelektronických aplikacích. Bohatá vibrační struktura je v některých případech zřetelně ovlivněna přítomností dopantů, zejména akceptorových příměsí. Vedle příspěvku volných nosičů je v p-typech pozorována charakteristická rezonance s kontinuem intravalenčních přechodů.
Práce bude zaměřena na Ramanovu spektroskopii slitin SiGe s infračerveným a viditelným buzením. Kromě vlastního nepružného rozptylu bude také sledována "horká luminiscence" při excitaci v okolí gapu. Práce je vhodná pro studenta/studentku s dobrými znalostmi fyziky pevných látek, fyziky polovodičů a optiky. Požadována je také schopnost počítačového zpracování rozsáhlejších datových souborů.


Raman spectroscopy (inelastic scattering of light) is an efficient tool to study the vibronic structure of semiconductors and insulators. Binary alloys of silicon and germanium represent an excellent model material, being at the same time, intensely exploited in state-of-the art microelectronic applications. A rich vibrational structure is eventually influenced by the presence of dopants, in particular, acceptor impurities. In p-types, the contribution of free-hole plasma coexists with a characteristic resonance of the lattice with the electronic, intravalence continuum.
The thesis will aim at Raman spectroscopy of SiGe allys with infrared and visible pumping. Along with the inelastically scattered light, hot luminescence observed with near-gap excitation will also be studied. The subject is suitable for a student having a good knowledge of solid-state physics, semiconductor physics, and optics. Required is also the ability to deal with extensive data files using computers.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 612424 od 2.9.2011