Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Rozsah sexuálního dimorfismu ve tvaru a velikosti subsystémů lidského skeletu

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Předběžné zadání:
Sexuální dimorfismus člověka se vytváří v průběhu ontogeneze a jeho zdrojem je několik odlišných faktorů, tj. vliv hormonů v prenatálním vývoji a v pubertě, odlišnosti ve funkčním zatížení těla, genetické predispozice, rozdílný nástup a ukončení jednotlivých vývojových stádií. Primárně souvisí sexuální dimorfismus s rozdíly mužské a ženské reprodukce. Sekundárně jsou odlišnosti mezi pohlavími dané životní historií a chováním. Znaky lidského skeletu jsou dimorfní v různé míře v závislosti na působení výše zmíněných faktorů a dále na základě systémových vztahů s ostatními složkami skeletu. Cílem práce je popsat variabilitu rozdílů ve velikosti sexuálního dimorfismu v různých částech kosterní soustavy člověka (pletenec horní končetiny, pletenec dolní končetiny, lebka, dlouhé kosti atd.). Práce předpokládá použití materiálu z identifikovaných kosterních sbírek a metod tradiční a geometrické morfometrie.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 530198 od 2.9.2011