Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Semiparametrické modely pro funkcionální data

Školitel: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Analýza funkcionálních dat je v současnosti velmi aktuálním tématem. Jedná se o zobecnění metod pro data z konečněrozměrného prostoru na metody pro data z prostoru s nekonečnou dimenzí. Mezi moderní přístupy k této problematice patří semiparametrické regresní modely, které kombinují výhody parametrického a neparametrického přístupu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513116 od 2.9.2011