Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Sociální a agonistické chování ve vztahu k sociální struktuře u rodu Mandrillus v zajetí - srovnávací analýza

Školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

Oficiální zadání:
Práce bude zaměřena na analýzu agonistického a sociálního chování u dvou druhů primátů (Mandril rýholící Mandrillus sphinx a dril černolící Mandrillus leucophaeus) rodu Mandrillus v zoologických zahradách. Základem práce budou etologická pozorování v určitých časových úsecích metodou Focal anímal sampling, zpracování video materiálů. Všechna data budou posuzována z hlediska ontogenetického vývoje jedinců a pohlaví. Zvláštní pozornost bude věnována otázce vlivu složení jednotlivých skupin obou druhů primátů na agresivitu zvířat, především z hlediska přítomnosti více dospělých samců ve skupinách. Bude prováděna analýza dat zaměřených na sociální kontakty mezi matky a jejích mláďaty v různém věku, nebo kontakty mláďat s jinými členy skupiny. Pozornost také bude zaměřena na hry mezi mláďaty a dospívajícími jedinci ve skupině z hlediska vytváření sociálních vazeb v dospělosti. Významným praktickým výstupem pak bude možnost hlubšího pochopení problémů s chovem těchto primátů v Zoo, zejména pro zlepšení welfare chovů, obohacování prostředí a v neposlední řadě i optimalizace skupin v zoo z hlediska sociálního složení a reprodukce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 529661 od 2.9.2011