Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Souvislosti mezi abnormalitami oční sítnice, schizofrenií a polymorfizmy kandidátních genů

Školitel: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Oficiální zadání:
Schizofrenie patří mezi psychické poruchy, které postihují přibližně jedno procento populace. Do současné doby známe pouze některé patologické procesy, které vedou k patogenezi schizofrenie. Příčiny schizofrenie souvisejí mimo jiné také s neurodegenerativními procesy. Oční sítnice a její analýza poskytuje možnost zkoumat aktuální stav nervové tkáně bez invazivních zásahů do těla pacienta. Cílem studie bude výzkum souvislostí mezi měřenými parametry lidské oční sítnice, dispozicemi ke schizofrenii a DNA polymorfizmy kandidátních genů. Výzkum bude prováděn pomocí asociační studie na souboru 200 pacientů a kontrolních osob. V rámci výzkumu bude doktorand provádět izolaci DNA, provádět analýzy DNA pomocí kapilárního sekvenátoru a pomocí NGS sekvenátoru. Výsledná data budou statisticky analyzována v souvislosti s klinickými daty získanými od každého pacienta. Práce bude zaměřena na hledání nových možností predikce a prognózy schizofrenie.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514711 od 2.9.2011