Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Stabilita disperzí nanočástic kovů a jejich slitin v kapalné fázi

Školitel: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Cílem práce je příprava nanočástic kovů a jejich slitin metodami chemické syntézy z organických prekursorů. Studium vlivu povrchově aktivních látek na stabiliti disperse nanočástic v roztocích a sledování jejich interakcí s rozpouštědlem i agregačního chování mezi sebou. Předpokládá se použití elektrochemických metod studia zeta potenciálu, termické analýzy spojené s termogravimetrií.
Literatura:
SOPOUŠEK, Jiří. Interaction of Cu, Sn, and Ag nano-powders with Cu substrate. In EUROMAT 2009 (7-10 September, 2009). 2009.
Poznámka:
Práce souvisí s projekty: GACR 106/09/0700 Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí. VZ: MSM002162410 Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629774 od 2.9.2011