Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Statistické modely v analýze tvaru pro bimodální objekty

Školitel: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.


Poznámka:
Téma je rezervovaná pre Vojtěcha Šindlářa.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513449 od 2.9.2011