Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Středoškolská učebnice Kmity, vlny, optika

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Oficiální zadání:
V současné době jsou na středních školách gymnaziálního typu stále nejpoužívanější soubor osmi tematicky zaměřených učebnic vydavatelství Prometheus, nebo méně rozsáhlý dvousvazkový kurz Fyzika pro střední školy 1 a 2. Současně existují i samostatné sbírky příkladů a přehledy středoškolské fyziky, které jsou určeny spíše pro přípravu k maturitě či k přijímacím zkouškám na VŠ. Výklad v dostupných učebnicích i souborných přehledech je veden obdobným způsobem a středoškolský učitel tak nemá k dispozici alternativní možnosti, jak vést fyzikální výuku. (jedinou výjimkou je pravděpodobně elektronická učebnice Martina Krynického, která nachází mezi středoškolskými učiteli značnou odezvu). Navíc výklad v současných učebnicích není vždy veden vhodně a učebnice neposkytují podporu pro moderní výukové trendy. Cílem práce je připravit středoškolskou učebnici částí Kmity, vlny, optika, která by mohla sloužit jako alternativní opora středoškolské výuky. Základní fyzikální výklad bude doplněn sbírkou řešených příkladů i neřešených úloh s maximálním využitím situací a dat z reálného života. Text bude ve větší míře doplněn historickými poznámkami a aplikacemi probíraných jevů v technice i živé přírodě. Ve vybraných částech látky budou připraveny podpůrné materiály pro využití metod aktivního učení (např. „Peer Instruction“).
Literatura:
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7., HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7.
Poznámka:
Další literatura: Středoškolské učebnice fyziky http://www.realisticky.cz/


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627447 od 2.9.2011