Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Strukturální charakterizace proteinů podílejících se na homologní rekombinaci

Školitel: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Předběžné zadání:
Detailnější informace o dané problematice najdete na http://www.ncbr.muni.cz/~lkrejci/index.html.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 585575 od 2.9.2011