Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Strukturně-specifické nukleázy jako terapeutické cíle

Školitel: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Předběžné zadání:
DNA replikace musí překonávat nástrahy způsobující zastavení či rozpad replikační vidlice. Bylo navrženo několik mechanismů, které se podílejí na zpracování a opravě těchto nástrah, vyuzívajících strukturně-specifické nukleázy. Cílem tohoto projektu je určení úlohy Mus81/Eme1, Ercc1/XPF a Fen1 během odstranění jak zablokovaných replikačních vidlic, tak rekombinačních meziproduktů. Naplni projektu je zahájíni velkokapacitního "screeningu" látek, které by specificky inhibovaly/aktivovaly strukturně-specifické nukleázy, s potenciálním terapeutickým využitím. Výsledky této práce nám pomohou identifikovat kritické molekuly a kroky v mechanizmu DNA opravy, které by mohly sloužit jako cíl pro vývoj nových terapeutických a diagnostických prostředků.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 579240 od 2.9.2011