Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Strukturní a funkční studium RNA vázajících proteinů v metabolismu RNA.

Školitel: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Předběžné zadání:
RNA vázající proteiny hrají důležitou roli při biogenezi RNA. Tyto proteiny rozpoznávají specifické sekvence RNA, rekrutují různé enzymy na specifická místa, řídí sbalování RNA do správných 3D konformací, nebo se například nespecificky nabalují na RNA a tím ji chrání před degradací. Cílem studia bude zjistit, jak některé RNA vázající proteiny, které jsou spojovány s metabolismem RNA, interagují s RNA. Ke studiu budou použity techniky molekulární biologie a biofyzikální metody. Nukleární magnetická rezonance (NMR) bude použita jako hlavní metoda k získání tří dimenzionálních strukturních informací o studovaných systémech. Tento projekt objasní podstatu některých signálních mechanismů, které řídí metabolismus RNA.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 575103 od 2.9.2011