Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Strukturní charakterizace pozdních stadií infekce virů z řádu Pikornavirales

Školitel:

Oficiální zadání:
Order picornavirales contains numerous viruses that cause serious diseases in humans or are economically important pathogens of animals. The research project research will be focused on human picornaviruses. Structural aspects of late infection including replication of genomes and assembly of progeny virions of these viruses are not well understood. The student will determine structures of P1 protein precursors of viral capsid proteins and of RNA-dependent-RNA-polymerases of human viruses. Furthermore he/she will study complexes formed by the RNA polymerases both in vitro and in vivo. Molecular level description of the late steps in the infection might identify new targets for anti-virus inhibitors. The student will use X-ray crystallography and cryo-electron microscopy.
Poznámka:
Dr. Plevka se stane školitelem této práce po schválení Vědeckou radou PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513674 od 2.9.2011