Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Strukturní studie obalených virů z čeledí Flaviviridae a Orthomyxoviridae

Školitel:

Oficiální zadání:
Enveloped viruses from families Flaviviridae and Orthomyxoviridae are causative agents of diseases that can be lethal and impose substantial economic burden in treatment expenses. This research project will be focused on Zika virus (ZIKV) from the family Flaviviridae and Influenza A virus from the family Orthomyxoviridae. The student will use X-ray crystallography to determine structure of envelope protein of ZKV. He/she will then use cryo-electron microscopy to study structure of the whole ZIKV virion. In addition, the student will use focused ion beam milling and cryo-electron tomography to structurally characterize replication of ZIKV and Influenza A. Molecular level characterization of the virions and of the infection processes might identify new targets for anti-virus inhibitors.
Poznámka:
Dr. Plevka se stane školitelem této práce po schválení Vědeckou radou PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514376 od 2.9.2011