Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Studium interakcí proteinové rodiny p53 v normálních a nádorových buňkách

Školitel: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Oficiální zadání:
TP53 je nejčastěji mutovaným genem u nádorových onemocnění. TP63 a TP73 kódují proteiny se strukturou podobnou p53. Všichni členové proteinové rodiny p53 tvoří tetramery, působí jako transkripční faktory a mají některé shodné funkce, zároveň však má každý z proteinů i funkce unikátní. Kromě potenciálu tvořit hetero-tetramery může protein p53 interagovat s mnoha dalšími proteiny, které mají onkogenní aktivitu v důsledku inhibice wild-type p53 nebo aktivace mutovaného p53. Cílem práce je studium komplexů p53, p63 a p73 a jejich interakcí s dalšími potenciálními vazebnými partnery a zmapování jejich interaktomu v normálních a nádorových buňkách a tkáních. Bude využita metoda imunoprecipitace proteinů z buněčných linií se známou expresí p53, p63 a p73 a geneticky modifikované buněčné linie s expresí různých mutantů p53. Interakce budou dále zkoumány in situ pomocí proximity ligation assay v buňkách i přímo v klinickém materiálu – normálních i nádorových tkání. Získané výsledky pomohou objasnit komplexitu interakcí členů proteinové rodiny p53.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 564782 od 2.9.2011