Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Studium interakcí proteinů s malými molekulami metodami molekulového modelování a počítačových simulací

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Oficiální zadání:
Předmětem studia budou proteiny acetylcholinesterasa (AChE) a butyrylcholinesterasa (BuChE) které hrají klíčovou roli v přenosu vzruchů nervovým systémem. Inhibitory těchto enzymů jsou organofosfáty, k nimž patří nejen známé bojové otravné plyny, ale také např. látky používané v zemědělství jako velmi účinné pesticidy. Dlouhodobá inhibice těchto enzymů vede ke strukturním změnám proteinu v aktivním místě a nevratně zamezuje možnost reaktivace těchto enzymů. V současné době jsou studovány reaktivátory z řady oximových derivátů, které jsou v určitých případech inhibice některými organofosfáty velmi účinné. Cílem studiu bude ve všech případech prohloubit znalost o vztahu struktury uvedených proteinů a jejich biologickou funkcí. K tomu účelu bude studována dynamika celých proteinů a aktivního místa zejména, solvatace, chování strukturnich vod a další vlastnosti postižitelné počítačovými metodami. Studium bude dále zaměřeno na simulace reaktivačních reakcí pomocí metod molekulového modelování a studium interakcí reaktivátorů s inhibovaným proteinem. Níže uvedená literatura poskytne orientační informace. Podrobnější informace podá zájemcům školitel či konzultanti.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629449 od 2.9.2011