Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Studium termodynamických, kinetických a analytických vlastností komplexů triaza- a tetraaza- makrocyklických ligandů

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627350 od 2.9.2011