Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Název práce: Syntéza a charakterizace nanoslitin

Školitel: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena na binární a ternární slitiny kovů zejména přechodných prvků ve formě nanočástic. Předpokládá se příprava nanoslitin připravených různými variantami redukční chemické syntézy z prekurzorů na mokré cestě. Cílem je příprava nanoslitin s definovanou funkcionalizací, vhodnou pro potenciální aplikace. Získané nanomateriály budou charakterizovány metodami termické analýzy (DSC), elektronové mikroskopie (TEM, HTEM) a metodami spektrálními (RDX, DLS, ...) dostupnými na pracovištích CEITEC. V teoretické oblasti bude práce využívat výsledků predikcí fázových vlastností nanoslitin získaných metodou CALPHAD. Práce bude vykonávána v souladu s projektem GACR 14-12653S "Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů"
Literatura:
Inorganic nanoparticles :synthesis, applications, and perspectives. Edited by Claudia Altavilla - Enrico Ciliberto. Boca Raton: CRC Press, 2011. xviii, 558. ISBN 9781439817612., Nanomaterials and nanochemistry. Edited by Catherine Bréchignac - Philippe Houdy - Marcel Lahmani. Berlin: Springer, 2007. xxx, 747. ISBN 9783540729921., SAUNDERS, Nigel a Peter A. MIODOWNIK. Calphad :calculation of phase diagrams : a comprehensive guide. Oxford: Pergamon, 1998. xvi, 479 s. ISBN 0-08-042129-6.
Poznámka:
Upřesnění tématu bude provedeno na základě pohovoru uchazeče a školitele s přihlédnutím k aktuálním perspektivním aplikacím.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630124 od 2.9.2011