Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Název práce: Syntéza a charakterizace nanoslitin pro pokročilé technologie

Školitel: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Objektově je práce je zaměřena na binární a ternární slitiny kovů zejména přechodných prvků ve formě nanočástic. Předpokládá se příprava nanoslitin připravených různými variantami redukční chemické syntézy z prekurzorů na mokré cestě. Cílem je příprava nanoslitin s definovanou funkcionalizací, vhodnou pro potenciální aplikace. Získané nanomateriály budou charakterizovány metodami termické analýzy (DSC), elektronové mikroskopie (TEM, HTEM) a metodami spektrálními (RDX, DLS, ...) dostupnými na pracovištích CEITEC. V teoretické oblasti bude práce využívat výsledků predikcí fázových vlastností nanoslitin získaných metodou CALPHAD.
Literatura:
Inorganic nanoparticles :synthesis, applications, and perspectives. Edited by Claudia Altavilla - Enrico Ciliberto. Boca Raton: CRC Press, 2011. xviii, 558. ISBN 9781439817612., Nanomaterials and nanochemistry. Edited by C. Brechignac - P. Houdy - M. Lahmani. Berlin: Springer, 2007. xxx, 747 p. ISBN 978-3-540-72992-1.
Poznámka:
Upřesnění tématu bude provedeno na základě pohovoru uchazeče a školitele s přihlédnutím k aktuálním perspektivním aplikacím.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629039 od 2.9.2011