Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Syntéza a vlastnosti koordinačních sloučenin lanthanoidů s polyfunkčními ligandy.

Školitel: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Předběžné zadání:
Úkolem studenta je syntéza nových vícefunkčních ligandů, které budou použity pro reakce se solemi lanthanoidů s cílem připravit nové koordinační polymery. U těchto polymerů bude studována jejich struktura a vlastnosti, zejména porozita a luminiscence.
Literatura:
JANIAK, Christoph. Engineering coordination polymers towards applications. Dalton Transactions, The Royal Society of Chemistry, 2003, č. 14, s. 2781-2804. ISSN 1477-9226., KITAGAWA, Susumu, Ryo KITAURA a Shin-ichiro NORO. Functional Porous Coordination Polymers. Angewandte Chemie International Edition, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004, roč. 43, s. 2334-2375. ISSN 1433-7851., MOULTON, Brian a Michael J. ZAWOROTKO. From Molecules to Crystal Engineering: Supramolecular Isomerism and Polymorphism in Network Solids. Chemical reviews, Baltimore: American Chemical Society, 2001, roč. 101, č. 6, s. 1629–1658. ISSN 0009-2665.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 612646 od 2.9.2011