Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Název práce: Teoretické a praktické aspekty neparametrických odhadů podmíněné hustoty pro funkcionální data

Školitel: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Předběžné zadání:
Pojednejte o jádrových odhadech podmíněné hustoty pro funkcionální data založených na Nadarayaových - Watsonových a lokálně lineárních odhadech.Studujte asymptotické vlastnosti těchto odhadů. Zaměřte se na metody pro volbu vyhlazovacích parametrů. Zabývejte se počítačovou implementací a algoritmizací uvedených metod. Připravte vhodnou simulační studii a aplikaci na reálná data.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513024 od 2.9.2011