Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Termodynamika fází a kinetika difúzí řízených dějů v moderních materiálech vhodným pro použití v energetice

Školitel: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena na zejména teoritické studium materiálů vhodných pro energetiku vystavených extrémním podmínkám tlaku, teploty a záření. A to na moderní ferritické a austenitické oceli ale i slitiny jiné například niobu a zirkonu. Uchazeč se bude zabývat výpočty a predikcemi fázových diagramu těchto materiálů (metoda CALPHAD), simulaceni difúzí řízených dějů, návrhy optimálního tepelného zpracování a vyhodnocením experimentů prováděných na jiných pracovitích.
Poznámka:
Téma bude upřesněno po konzultaci školitele s uchazečem.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 628834 od 2.9.2011