Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Typy vegetační stupňovitosti v pohořích Indomalajské a Australasijské biogeografické oblasti

Školitel:

Předběžné zadání:
Cílem je zjistit typy vegetační stupňovitosti v předmětných biogeografických oblastech světa, charakterizovat je a mapově zachytit. Tomuto tématu se dosud nikdo vážně nevěnoval (snad s výjimkou A. Humboldta před 160 lety). Jde tedy o dobrodružnou novátorskou práci. Předpokládá se práce s moderní literaturou, staršími disponibilními mapami a družicovými či leteckými fotografiemi. Ideální by bylo danou oblast i navštívit a na alespoň jednom příkladu ověřit v terénu. Ale nutné to není.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627456 od 2.9.2011