Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Typy vegetační stupňovitosti v pohořích Neoarktické biogeografické oblasti

Školitel:

Předběžné zadání:
Cílem je zpracovat vegetační stupňovitosti většího počtu pohoří Neoarktické biogeografické oblasti(cca 40), zjistit rozdíly mezi nimi a zpracovat návrh regionalizace Neoarktické biogeografické oblasti dle podobnosti vegetační stupňovitosti.
Poznámka:
Předpokládá se práce především s tištěnými i internetovými zdroji, ale vlastní terénní orientační průzkum alespoň některých pohoří dané oblasti je velmi žádoucí. Čím více navštívených pohoří, tím lépe. V případě kvalitního zpracování mohou být výsledky velmi zajímavé a budu mít velký zájem na tom, aby se publikovaly. Školitel RNDr. M. Culek, Ph.D. musí být schválen VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513109 od 2.9.2011