Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: UAV mapování a sledování impaktu povodňových událostí v České republice

Školitel:


Poznámka:
školitel: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D. podléhá schválení VR fakulty


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514449 od 2.9.2011