Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Název práce: Uspořádané struktury - historie, současnost, aplikace

Školitel: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.


Poznámka:
Zájemci o téma kontaktujte prosím vedoucího práce, nejprve emailem: paseka@math.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630687 od 2.9.2011