Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Vícevlnové studium horkých hmotných hvězd

Školitel: Mgr. Brankica Šurlan, Ph.D.

Předběžné zadání:
Hot massive stars are very luminous objects. Due to their strong radiation field almost all of them exhibit stellar wind, which impacts on evolution of the star’s host galaxy but also on evolution of the star itself. Therefore, constraining properties of the hot massive stars and their winds gives us the opportunity to better understand their evolution and feedback effects. With the advent of new, high-performance, ground-based and space facilities, the multiwavelength investigation of hot, massive stars is nowadays possible. The aim of this thesis is to conduct a multiwavelength data analysis of hot massive stars in OB associations. The goal is to derive stellar, wind, and clumping parameters and to constrain the stellar properties and their evolutionary status. The multiwavelength investigation will be performed by means of the Potsdam Wolf-Rayet (PoWR) non-LTE model atmosphere code.
Literatura:
LAMERS, Henny J. G. L. M. a Joseph P. CASSINELLI. Introduction to stellar winds. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xiv, 438. ISBN 0521593980., PULS, J, J S VINK a F NAJARRO. Mass loss from hot massive stars. The Astronomy and Astrophysics Review, 2008, roč. 16, s. 209-325., RAUW, G., M. DE BECKER, Y. NAZÉ, J.-M. VREUX a P. WILLIAMS. The multiwavelength view of hot, massive stars. 2011. vyd. 2011. Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège Vol 80.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629819 od 2.9.2011