Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Virulence kmenů Paenibacillus larvae - původce moru včelího plodu

Školitel: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

Předběžné zadání:
Doktorská práce bude zaměřena na studium vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae). Součástí výzkumu bude i vývoj nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy. Práce bude probíhat s podporou grantu Ministerstav zemědělství „ Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ“, číslo projektu QK1710228, spoluřešitel genetrac, s.r.o.. Práce budou vykonány ve společnosti genetrac, s.r.o., která ponese veškeré náklady na laboratorní zařízení a chemikálie nezbytné k provedení experimentů, náklady spojené s účastí na odborných konferencích a publikační činností. Pedagogickou činnost zajistí Masarykova univerzita. Adresa laboratoří: Karásek 1, Brno-Řečkovice


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629622 od 2.9.2011