Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Výpočty volných energií na komplexech lektin/cukr

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Oficiální zadání:
The dissertation will deal with different methods to calculate protein/carbohydrate binding free energy in protein (lectin)/carbohydrate complexes. The methods used will be based on both force field potential energy as well as quantum chemistry calculations.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514740 od 2.9.2011