Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Název práce: Výskyt a využití významných matematických konstant

Školitel: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

Oficiální zadání:
Cílem práce je popsat významné matematické konstanty. Zejména možnosti odvození jejich hodnot, popis jejich zavedení, jejich výskyt v přírodě a využití jak v matematice, tak i v technice, architektuře apod.
Literatura:
FINCH, Steven R. Mathematical constants. New York: Cambridge University Press, 2003. xix, 602. ISBN 0521818052., KOSHY, Thomas. Fibonacci and Lucas numbers with applications. New York: John Wiley & Sons, 2001. xvi, 652. ISBN 0471399698., Transcendental numbers. Edited by A. B. Shidlovskiĭ - Neal Koblitz. Berlin: W. de Gruyter, 1989. xix, 466 p. ISBN 9783110889055.
Poznámka:
Zájemci o téma kontaktujte prosím nejdříve vedoucího práce e-mailem. (Téma je předběžně rezervováno.)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513178 od 2.9.2011