Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Vývoj funkčních vrstev pro aplikace v elektrochemických a optických senzorech

Školitel: doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

Oficiální zadání:
Jedním z moderních trendů elektrochemie je příprava funkčních vrstev, často nanostrukturovaných, které svou elektrokatalytickou či permselektivní účinností jsou schopny významně zvýšit citlivost detekce analytů, nebo skupiny analytů, někdy I v přítomnosti nežádoucích interferujících látek. Disertační práce se bude věnovat nejen přípravě a charakterizaci elektrochemických a optických vrstev na kovových a nekovových substrátech, ale i jejich možným aplikacím v bioanalytické a biomedicínské praxi. Důraz bude kladen na přímou přípravu obou typů funkčních vrstev nasměrovanýcfh na určité využití. Za tímto účelem se příprava bude týkat buď elektrodepozice, jiskrového výboje a nebo polymerizace provedené přímo na povrchu substrátu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 628807 od 2.9.2011