Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Vývoj hmotnostního spektrometru time-of-flight

Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Oficiální zadání:
Práce bude zaměřena na další vývoj původního hmotnostního spektrometru TOF sestaveného v naší laboratoři. Směry vývoje jsou:

1. Inovace spektrometru za účelem zvýšení rychlosti a rozlišení pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii (mass spectrometry imaging)

2. Vývoj ortogonální extrakce pro MALDI.


Poznámka:
Výzkum je součástí řešení projektu Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic GAČR. Možnost získání částečného úvazku na projektu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629155 od 2.9.2011