Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Vývoj impedančního point-of-care imunosenzoru

Školitel:

Předběžné zadání:
Náplní disertační práce bude vývoj, konstrukce a charakterizace elektrochemického biosenzoru pracujícím na principu měření změny impedance. Detekce cílového analytu bude založena na afinitní reakci se specifickou protilátkou, přičemž jeden z interagujících partnerů bude imobilizován na povrch unikátně upravené elektrody. Po inkubaci se vzorkem dojde k navázání reakčního partnera, změně impedance elektrochemické cely a ke změně sledovaného výstupního signálu elektronického obvodu. Celý biosenzor i unikátní elektronické obvody vyvíjené ve spolupráci s FEKT, VUT budou konstruovány v duchu point-of-care diagnostiky – minimální náklady, jednoduchost a robustnost. V rámci disertační práce budou proměřeny a optimalizovány biochemické aspekty modifikace elektrod biomolekulami a také elektrochemické vlastnosti celého detekčního systému. Výsledky disertační práce budou součástí většího celku vedoucího především k reálnému použití biosenzorů v praxi. Práce bude probíhat na pracovišti CEITEC, MU.
Poznámka:
Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D., učo 77968


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 512744 od 2.9.2011