Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Vývoj nových analytických metod pro stanovení biologicky a medicinsky významných látek

Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Předběžné zadání:
1. Literární rešerše
2. Termodynamické studium systémů pro stanoveni biologicky a medicinsky významných látek (např. kontrastní látky, močové kameny, aj.)
3. Vývoj a optimalizace analytických metod pro stanovení pomocí elektromigračních technik
4. Analýza reálných vzorků

Práce je řešena v rámci projektů COST D38 a GA ČR.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629625 od 2.9.2011