Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Vývoj nových elektrochemických senzorů pro detekci a charakterizaci microRNA. Biomedicínské aplikace v oblasti rakoviny.

Školitel: doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Oficiální zadání:
K objevu jednovláknových nekódujících řetězců RNA došlo v roce 1993, ale jejich název jako microRNAs (neboli miRNAs) pochází teprve z roku 2001, kdy vyšel na toto téma článek v časopise Science. Zajímavé a zatím málo probádané miRNAs s délkou řetězce kolem 21-23 nukleotidů, se staly v poslední době středem zájmu ve všech medicínských, biochemických a biofyzikálně chemických oblastech. Bioelektrochemie a vývoj nových senzorů nezůstává pozadu a společně s dalšími pracovišti v ČR a v cizině se snaží vyvinout citlivý, selektivní a pokud možno i levný miRNA senzor [3-5]. Pro PhD práci je navrhováno téma vyvíjet senzor pro miRNA, které mají spojitost s karcinomem prostaty s tím, že jejich primární struktura je známá a sekundární, popř. terciární, které ovlivňují i elektrochemickou a spektrální detekci, budou podrobněji zkoumány. Pro první aplikace je navrhován senzor na bázi uhlíkových a zlatých modifikovaných elektrod, tak, aby se zkoumanou miRNA byla vytvořena vazba kovalentní nebo nekovaletní povahy a tím byla zajištěna selektivita a dostatečná citlivost jejich detekce. Není vyloučena i aplikace magnetických nanočástic, ke kterým se uchylují revoluční myšlenky kolem diagnostiky chorob a jejich léčby. [1] Lee RC, Feinbaum RL, Ambros V. The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell. (1993) 75, number. 5, p. 843–54. DOI:10.1016/0092-8674(93)90529-Y [2] Ruvkun G. Molecular biology. Glimpses of a tiny RNA world. Science (journal). (2001) 294, number 5543, p. 797–9. DOI:10.1126/science.1066315 [3] Hamidi-Asl E, Palchetti I, Hasheminejad E, Mascini M (2013) A review on the electrochemical biosensors for determination of microRNAs. Talanta 115, p. 74–83 [4] de Planell-Saguer M, Rodicio MC (2011) Analytical aspects of micro-RNA in diagnostics: a review. Anal Chim Acta 699, p.134–152.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 528943 od 2.9.2011