Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Název práce: Vývoj vybraných realizovaných biokoridorů na Moravě z hlediska modelové skupiny fauny

Školitel:

Předběžné zadání:
Na Moravě bylo v posledních 20 letech realizováno velké množství biokoridorů. Jejich výzkum je však nedostatečný. Cílem je zjistit, jak se vyvíjí fauna biokoridorů, především méně pohyblivých živočichů. Dalším cílem je ověřit, nakolik se v realizovaných biokoridorech již začínají projevovat koridorové efekty, především disperze. Součástí práce je větší terénní výzkum.
Poznámka:
Téma práce předpokládá alespoň částečnou znalost některé modelové skupiny živočichů (např. drobní savci, měkkýši, střevlíci apod.) nebo ochotu se je naučit. Téma je důležité pro argumentaci zda je v ČR účelné pokračovat v další výsadbě biokoridorů, případně, jakou strukturu by biokoridory měly mít. Práce bude předpokládat spolupráci se specialistou - zoologem. Školitel RNDr. Martin Culek, Ph.D. musí být schválen VR fakulty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 612864 od 2.9.2011