Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Význam transkripčních cyklin dependentnich kináz při udržování genomové stability

Školitel:

Oficiální zadání:
Udržování stability genomu je nezbytné pro přežití buněk a zabránění vzniku různých onemocnění, včetně rakoviny. Nestabilita genomu je důsledkem nahromadění poškození v DNA. Opravu poškozené DNA a tím i genomovou stabilitu bunky zajištuje mechanismus “DNA damage response” (DDR). DDR je zprostředkována souhrou mnoha proteinů, které se učastní detekce, přenosu signálů a opravy poškozené DNA. V poslední době byly, zejména díky rozvoji globálních studii, identifikovány nové proteiny, které se učastní mechanismu udržování genomové stability. Patří mezi ně také transkripční cyklin dependentní kinázy a mechanismus fosforylace C-terminální domény RNA polymerázy II (CTD RNAPII). Naše laboratoř nedávno popsala nové transkripční cyklin dependentní kinázy Cdk12 a Cdk13, které fosforylují CTD RNAPII (Blazek et al., Genes and Development 2011; Blazek, Cell Cycle 2012; Bosken et al, Nature Communications 2014; Ekumi et al, Nucleic Acids Research, 2015 v tisku). Tyto kinázy řídí optimální expresy několika klíčových genů jako Breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1) nebo Fanconi anemia complementation group I protein (FANCI), které se podílejí na udržování genomové stability a jejichž dysregulace vede ke vzniku nádorů prsu a ovárií. Cílem této práce bude studium mechanismu, kterým Cdk12 a Cdk13 přispívají k udržováni genomové stability a zamezení vzniku nádorového bujení. Při výzkumu používáme široké spektrum metod molekulární biologie a biochemie. Očekáváme upřímný zájem o vědeckou práci, kreativní myšlení, vysoké pracovní nasazení, a schopnost týmové práce. Nabízíme práci na zajímavém projektu v příjemném prostředí a v týmu s mezinárodními zkušenostmi (webove stranky laboratore: http://www2.ceitec.muni.cz/blazek-lab/). Naše laboratoř je součástí CEITEC-MU, program: Molekulární medicína. Bližší informace a nezávaznou konzultaci poskytne Dalibor Blažek, email: dblazek@med.muni.cz
Poznámka:
Téma vypisuje mgr. Dalibor Blažek, Ph.D., který se stane školitelem po schválení Vědeckou radou PřF MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513163 od 2.9.2011