Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Vzdálené fyzikální laboratoře

Školitel: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Oficiální zadání:
Internet přináší nové možnosti vzdělávání. Ve vyučování fyziky lze používání e-learningových metod (sbírky cvičení, testy) brát jako doplňky klasické výuky, které se dají poměrně snadno realizovat. Neoddělitelnou součástí klasické výuky fyziky je pokus. Ten se však v e-learningovém vzdělávání naplňuje obtížněji. Nejběžněji se provede animace pokusu na počítači nebo pořídí videozáznam. Nevýhodou je, že do takového pokusu není možno zasahovat zvenčí, měnit parametry, natož provádět na něm fyzikální měření. To lze z veliké části vyřešit využitím vzdálených laboratoří, do kterých má uživatel on-line přístup odkudkoliv ve světě, prostřednictvím osobního počítače připojeného k síti internet. Současně se zohledňuje vývoj soudobých požadavků na zakomponování počítačově řízených činností do běžného života spolu s možností zvýšení počtu studentů při současném snižování kontaktní výuky. Cílem disertační práce je připravit výchozí pozici pro integraci požadavků na zakomponování počítačově řízených činností v běžném životě do vzdělávání učitelů a postavit soubor automatizovaných úloh fyzikálního praktika, které je možno ovládat ze vzdáleného počítače a připravit uživatelsky příznivé webové prostředí, které umožní dálkově tyto úlohy ovládat.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630139 od 2.9.2011