Doktorské studium

Studijní obor Chemie životního prostředí

Název práce: Změna reakčního mechanismu a substrátové specifity halogenalkandehalogenas

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Oficiální zadání:
Vznik nových katalytických vlastností enzymů patří mezi zajímavé evoluční problémy současné molekulární biologie a biochemie. Metody proteinového inženýrství umožňují studium molekulární podstaty těchto procesů. Cílem projektu bude změna reakčního mechanismu halogenalkandehalogenasy LinB z bakterie Sphingomonas paucimobilis UT26. K modifikaci proteinu bude použita kombinace racionálního designu a řízené evoluce. V rámci projektu budou biochemicky a charakterizovány mutantní proteiny zkonstruované místně-cílenou mutagenezí a vybrán nejvhodnější kandidát pro další modifikaci metodou řízené evoluce. Touto metodou bude optimalizována smyčka ve víčkové doméně proteinu. Získané proteinové varianty podrobeny masivnímu screeningu na novou enzymatickou aktivitu. Mutanty vykazující novou enzymatickou aktivitu budou podrobeny sekvenci, strukturní charakterizaci a srovnávací počítačové analýze s cílem popsat mutační události vedoucí ke vzniku této aktivity na strukturní úrovni proteinu.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627458 od 2.9.2011