Doktorské studium

Studijní obor Geologické vědy

Název práce: Změny rostlinných společenstev (palynomorf) v sedimentech hraničních intervalů egenburg/otnang a karpat/baden v karpatské předhlubni na Moravě.

Školitel: RNDr. Nela Doláková, CSc.

Předběžné zadání:
Cílem zadání je studium pylových společenstev v sedimentech hraničních intervalů egenburg/otnang a karpat/baden území karpatské předhlubně. Změny pylových společenstev umožní rekonstrukci vývoje vegetačního pokryvu a determinaci klimatických a paleogeografických změn v průběhu ukkládání sedimentů studovaného časového období. Studium palynomorf bude soustředěno především na materiál z vrtných jader. Studet(ka) shrne literárních údajů o palynologii a klimatostratigrafii miocénu ve stř Evropě.Seznámí se s procesem chemické macerace vzorků v laboratoři. Mikroskopická pozorování v prosvěcovacím biologickém mikroskopu budou doplněna i o studium SEM, které napomůže přesnější systematické determinaci. Ve spolupráci s kolegy z University v Bonnu (T.Utescher), budou provedeny paleoklimatické analýzy za pomoci tzv. koexistenční analýzy. Návazné palynologické interpretace se soustředí na možnosti faciálních změn azonálních společenstev v souvislosti s vývojem sedimentačních prostor a vztahu moře/kontinent. Porovnání s vývojem společenstev zonálních umožní sledování změn klimatických.
Literatura:
Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. Edited by Leon Stuchlik. 1st ed. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, 2002. 237 s. ISBN 8385444920., Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. Edited by Leon Stuchlik. 1st ed. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2014. 466 s. ISBN 9788362975235., Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. Edited by Leon Stuchlik. 1st ed. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2009. 233 s. ISBN 9788389648747.
Poznámka:
další literatura podle zadání vedoucí práce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 591951 od 2.9.2011