Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel:
2.
Školitel:
3.
Školitel: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
4.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
5.
Školitel: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
6.
Školitel: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
7.
Školitel:
8.
Školitel: RNDr. Vladislav Kahle, CSc.
9.
Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
10.
Školitel: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
11.
Školitel:
12.
Školitel:
13.
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
14.
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
15.
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
16.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
17.
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
18.
Školitel:
19.
Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
20.
Školitel: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
21.
Školitel:
22.
Školitel: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
23.
Školitel:
24.
Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
25.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
26.
Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 579295 od 2.9.2011