Doktorské studium

Studijní obor Materiálová chemie

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
2.
Školitel: RNDr. Jiří Čermák, DSc.
3.
Školitel: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
4.
Školitel: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
5.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
6.
Školitel: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
7.
Školitel:
8.
Školitel: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
9.
Školitel: RNDr. Aleš Kroupa, CSc.
10.
Školitel:
11.
Školitel: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
12.
Školitel:
13.
Školitel: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
14.
Školitel: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
15.
Školitel:
16.
Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
17.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
18.
Školitel: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
19.
Školitel: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
20.
Školitel: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
21.
Školitel: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
22.
Školitel: RNDr. Jiří Čermák, DSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513078 od 2.9.2011