Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
2.
Školitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
3.
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
4.
Školitel: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
Práce: Geografie 1
5.
Školitel: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
6.
Školitel: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
7.
Školitel: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
8.
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
9.
Školitel: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
10.
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 640995 od 2.9.2011