Geografický ústav

http://www.geogr.muni.cz/

ředitel ústavu:

Profesoři:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vědeckovýzkumní pracovníci:

  Lektoři:

  Emeritní profesoři:

   Externí vyučující:

    Neučitelští pracovníci:

    Externí pracovníci:


    Kurzivou jsou psáni pracovníci, kteří zde nemají kmenové pracoviště.


    login
    © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
    Všechna práva vyhrazena.
    Webmaster: Alan Kuběna,
    Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
    Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
    Počet přístupů: 10993 od 15.8.2011