Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.gacr.cz/

statutární zástupce projektu GAČR: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - děkan

Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)- 35%
Doplňkové (režijní) náklady - 20%

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Magdalena Vozárová
tel.: 549 49 5458
 • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015. Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
National Research Foundation of Korea (NRF)
National Science Council of Taiwan (NSC)

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Pro všechny soutěže platí:

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.
Zadávací dokumentace na http://www.gacr.cz .

*******************************************************

INFORMACE K PODÁNÍ PROJEKTŮ GAČR S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2015:

DŮLEŽITÉ : věnujte prosím pozornost této informaci z GAČR:

Navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v jakékoli soutěži GA ČR vyhodnocen jako projekt nedoporučený k financování v první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele v příštím roce předložit návrh projektu do žádné z veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských, mezinárodních).

!!! je nutné si přečíst celou zadávací dokumentaci!!!

 • Letos nově soutěž - juniorské granty – podmínky – navrhovatel do 35 let věku, doktorské studium, nejdéle 8 let od absolvování, absolvovaná 6měsíční zahraniční stáž- v jednom celku!!
 • Jedna osoba se může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci VŠECH soutěží vyhlašovaných GAČR v daném kalendářním roce.
 • Pečlivě vyberte příslušný hodnotící panel, případně volte mezioborový projekt.
 • Název projektu musí být výstižný, srozumitelný, bez zkratek a speciálních znaků.
 • Věnujte pozornost požadavku na velikost písma a řádkování při psaní vlastního návrhu (11bodů, řádkování 1).
 • Při hodnocení bude kladen důraz na: kvalitu a úroveň návrhu , zejména CÍLE, ZPŮSOB ŘEŠENÍ, PŘIMĚŘENOST POŽADAVKŮ FINANČNÍCH A PŘIMĚŘENOST PODÍLU JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ TÝMU NA PŘEDPOKLÁDANÝCH VÝSLEDCÍCH.
 • Výše měsíčních osobních nákladů = měsíční hrubá mzda, je třeba dodržet předepsané limity.V odůvodnění (viz. ZD 3.2. návrh projektu, odst. 9d) požadovaných mzdových nákladů uvádějte i tituly pracovníků (viz ZD). Zdůvodnění „dle tarifu MU“ není dle ZD dostatečné).
 • Návrhy projektů vložte do systému GAČR GRIS NEJPOZDĚJI DO 3. 4. 2014.
 • Přidejte uživatel Raskova.

Bude provedena kontrola ekonomická i formální. Až po zkontrolování návrhu obdržíte od Ing. Raškové email se žádostí o vygenerování verze FINAL, vygenerovaná verze FINAL se nesmí přejmenovávat a nesmí se již po uzavření a odeslání na fakultu do projektu vstupovat. Tím by došlo k porušení certifikátu a k následnému nespojení zaslané verze s verzí v databázi.

Soubor si uložíte k sobě do počítače tak, jak se stáhne a potom pošlete na adresu .

!! po vygenerování FINAL se nesmí kliknout na „uložit a odejít“!! ( vzniká tak nová verze projektu)

Na závěr založte návrh projektu v INETu - ISEPu, vytiskněte průvodku, a tu s podpisy ředitele ústavu a navrhovatele dodejte ing. Raškové do 9. 4. 2014.

Kontaktní osoby:

Prezentace 26.3.3012

Powerpoint, Video - přednáška, Video - diskuze


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13660 od 31.10.2011