Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.gacr.cz/

statutární zástupce projektu GAČR: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - děkan

Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)- 35%
Doplňkové (režijní) náklady - 20%

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Kalandrová
tel.: 549 49 3873
 • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

 • Standardní+mezinárodní projekty
 • Juniorské projekty
 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o pracovním poměru
 • Stanovisko děkana k výpočtu mzdových nákladů v projektech GAČR 2016

  Na základě zadávací dokumentace veřejné soutěže GAČR 2016 vydávám následující stanovisko:

  Pro stanovení měsíční dekretované mzdy z projektu doporučuji plánovat maximálně poměrnou část průměrné dekretované mzdy na PřF přepočtenou na výši úvazku:

  Profesor 63 000,- Kč/100% úvazek
  Docent 45 000,- Kč/100% úvazek
  Odborný asistent, výzkum. pracovník 40 000,- Kč/100% úvazek
  Odborný pracovník 30 000,- Kč/100% úvazek
  Technický, admin.pracovník 25 000,- Kč/100% úvazek

  K zadávací dokumentaci:

  1. Pro zaměstnance přijaté dle bodu 3.3.1, 4a platí: Od GAČR lze nárokovat celou výši mzdových nákladů v rozmezí stanovených tímto stanoviskem. Plánuje se na celou dobu řešení, lze zohlednit kariérní růst. Navrhovatel dodá čestné prohlášení (zde), že nemá u uchazeče, resp. spoluuchazeče uzavřený pracovní poměr, s výjimkou pracovního poměru, který byl sjednán výhradně na řešení grantového projektu, popř. jiného výzkumného projektu podporovaného externím poskytovatelem. Toto prohlášení je povinnou přílohou návrhu projektu.
  2. Pro zaměstnance dle bodu 3.3.1. 4b) platí: Od GAČR lze nárokovat max. 30 000,- Kč za kalendářní měsíc při plném(100%) úvazku. Zbývající část mzdových nákladů do limitu stanoveného tímto doporučením, musí být dofinancována ze zdrojů ústavu. Tuto skutečnost potvrdí ředitel podpisem čestného prohlášení (zde) o spolufinancování, které je povinnou přílohou návrhu projektu.

  Čestná prohlášení podepsaná ředitelem ústavu musí být dodána na VaV PřF MU, k rukám Ing. Raškové do 23. března 2015.
  Evidenční list k návrhu projektu vygenerovaný z ISEPu, s podpisy navrhovatele a ředitele ústavu, musí být dodány do 27. března 2015 na VaV PřF MU k rukám Ing. Raškové.
  V rozpočtu v ISEPu je nutné vyplnit spolufinancování.
  Výše uvedené platí v plném rozsahu také pro spolunavrhovatele projektů.

  Dne 3. března 2015

  doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
  děkan

  Kontaktní osoby:


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 17113 od 31.10.2011