Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.gacr.cz/

statutární zástupce projektu GAČR: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - děkan

Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)- 35%
Doplňkové (režijní) náklady - 20%

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
 • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
 • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

 • Informace k podání standardních a mezinárodních projektů
 • Informace k podání juniorských projektů
 • Čestné prohlášení spolufinancování
 • Uživatelská příručka aplikace GRIS
 • Etická komise
 • Kontaktní osoby:


  login
  © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
  Všechna práva vyhrazena.
  Webmaster: Alan Kuběna,
  Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
  Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
  Počet přístupů: 19081 od 31.10.2011