Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.gacr.cz/

statutární zástupce projektu GAČR: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. - děkan

Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)- 35%
Doplňkové (režijní) náklady - 20%

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Podání závěrečné zprávy GAČR

Vážení řešitelé,

věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím k podání závěrečné zprávy GAČR.

Účetnictví musí být uzavřeno NEJPOZDĚJI do 13. 1. 2017. Případné vratky (i od spoluřešitelů) hlaste co nejdříve ekonomům projektů (oddělení pro vědu a výzkum PřF).

Zprávu vyplňujete v aplikaci GRIS, a to do 25.1. 2017. Poté bude zpráva zkontrolována a budete vyzváni ke generování finálního pdf. Toto pdf zašlete na naši interní adresu . Podrobné informace ke způsobu vyplnění zprávy zpracoval GAČR a má to na svých stránkách: http://www.gacr.cz/podani-zz/.

I řešitelé v roli partnera musí nechat zprávu zkontrolovat. Řídí se termíny, které jim předá hlavní řešitel, obvykle všichni požadují zprávu dříve než my.

V případě dotazů neváhejte a pište či volejte k nám na oddělení - Ing. Rašková t.č. 54949 6530 nebo Ing. Johnová 54949 3873.

Podání dílčí zprávy GAČR za rok 2016

Vážení řešitelé,

věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím k podání dílčí zprávy GAČR.

  • do 11.1. 2017 je třeba vyplnit údaje v GRIS – čísla i komentáře, a to jak plnění, tak i plán na další rok. Poté bude provedena kontrola na úrovni fakulty!!
  • Po kontrole budete vyzvání ke generování finálního pdf, které se zasílá na naši interní adresu . Pdf se nesmí nijak přejmenovávat, došlo by k porušení certifikátu!!
  • Žádosti o převod do FÚUP posílejte na příslušném formuláři k rukám ekonomů projektu (oddělení pro vědu a výzkum PřF), také nejpozději do 11. 1. 2017.
  • Případné vratky (i od spoluřešitelů) hlaste co nejdříve ekonomům projektů (oddělení pro vědu a výzkum PřF).
  • I řešitelé v roli partnera musí nechat zprávu zkontrolovat. Řídí se termíny, které jim předá hlavní řešitel, obvykle všichni požadují zprávu dříve než my.

Postup pro vyplnění zprávy je velmi dobře zpracován přímo na stránkách GAČR: http://www.gacr.cz/podani-dz/

V případě dotazů neváhejte a pište či volejte k nám na oddělení - Ing. Rašková t.č. 54949 6530 nebo Ing. Johnová 54949 3873.

Kontaktní osoby:


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 19700 od 31.10.2011